EM Motorsport

ProductsKEBO TurboCharger TaiwanGTI5 GTI6 EA113 EA888 2.0T - K04S-PRO Turbo 330~370hp

GTI5 GTI6 EA113 EA888 2.0T - K04S-PRO Turbo 330~370hp

GTI 5/6 EA113 EA888.1/.2 - EM K04-PRO 330~370hp (JB)

-enlarged runner of compressor cover
(Comperssor Forged 47mm*62mm)

-enlarged runner of turbine housings
(Turbine Inconel 47mm*52mm)

High-Performance
EM Motorsport Performance ECU Tuning